EKOLOGICZNE WIOSKI I SIEDLISKA — Konferencja 30.01.2023 r.

Fundacja Żywa Przestrzeń  zaprasza na DARMOWĄ Konferencję Praktyczno-Ekspercką “Ekologiczne wioski i siedliska — z perspektywy podróżnika”. Konferencja ma charakter praktyczno-ekspercki. Porusza ona tematy związane z: ekologicznymi wioskami i siedliskami z perspektywy podróżnika. Celem konferencji jest popularyzacja oraz przekazanie najwyższej jakości wiedzy uczestnikom.

Konferencja ta odbędzie się drogą online, wystarczy wejść, zarejestrować się i zalogować do podanego linku w mailu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

W wydarzeniu wezmą udział:

 • 8:00-9.30 – Rafał Stachyra — Polskie ekologiczne siedliska,
 • 9:45-10:45 – Monika Kiełczewska — JUIST- Magiczna wyspa na Morzu Północnym,
 • 11:00-11:45 – Dominika Budzan — Ecovillage trip — podróż inspiracji (Holandia, Niemcy, Polska),
 • 12:00-13:15 – Maciej Antkowiak — Tamera (PT) I ZEGG (DE) – Żywe centra badawcze innej kultury,
 • 13:30-14:00 – Jenette Knibba — Wolontariat na eko gospodarstwach w Niemczech i we Włoszech! Wiedza — Praca — Przygoda,
 • 14:15-15:15 – Marian Smiatek i Krystyna Stawicka — Jak wygląda życie w rozwiniętej ekowiosce na przykładzie findhorn w Szkocji,
 • 15:30-17:30 – Robert Olejnik — Osada posiadłości rodowych Zvon Gora na Białorusi,
 • 17:45-19:15 – Agata Grzywińska, Rosyjskie Ekowioski,
 • 19:30-21:00 – Dawid Okoński, POWRÓT DO NATURY — Od marzenia do zakupu ziemi. Możliwości 2023: Budujemy przyjazne sąsiedztwo.
 • 21.15-22.15 – Magda Matuszewska — Transformacyjna kultura w praktyce ekowiosek: Siebien Linden (Niemcy) oraz Schloss Glarisegg (Szwajcaria)

RAFAŁ STACHYRA — POLSKIE EKOLOGICZNE SIEDLISKA

Rafał Stachyra — geograf, badacz, podróżnik, przyrodnik, pedagog, instruktor sportu, masażysta, epiterapeuta. Jest autorem prac naukowych oraz prelegentem: konferencji, kongresów, festiwali oraz wywiadów związanych z tematyką Natury. Obecnie angażuje się w działalność popularyzatorską.

Przeprowadził wiele badań związanych z naukami przyrodniczymi m.in:

 • Świadomości ekologicznej za pomocą kwestionariusza ankietowego, w którym wzięło udział 5000 Polaków (w latach 2021-2022).
 • Optymalnej lokalizacji do zamieszkania na terenie Polski. Analizie podlegały czynniki: przyrodnicze oraz antropogeniczne wpływające na człowieka. Opracował prawie 500 map obejmujących cały kraj.
 • Obserwacje terenowe polskich ekologicznych siedlisk, podczas których odwiedził ponad 200 miejsc, w którym ludzie żyli w zgodzie z naturą.
 • Wyliczenia statystyczne, w których uwzględniając najważniejsze parametry, oszacował parametry modelowych siedlisk.
 • Stworzenie optymalnych modeli przestrzennych wykonanych w postaci wizualizacji 3D.

Streszczenie: Celem referatu jest przedstawienie naturalnych siedlisk w Polsce. Dokonane zostały badania mające charakter obserwacji terenowych. Autor odwiedził podczas nich prawie 200 siedlisk ekologicznych: ogrodów, gospodarstw, ekowiosek, projektantów, kooperatyw oraz RWS, agroturystyk oraz NGO. Badania prowadzone były w latach 2021-2022 oraz będą kontynuowane w kolejnych latach.

Lokalizacje siedlisk zidentyfikowane zostały za pomocą źródeł internetowych: facebook, youtube, strony internetowe oraz informacji uzyskanych od napotkanych osób. Bardzo cenne okazały się zwłaszcza: informacje uzyskane od napotkanych osób, mapa permakultury, portal rolnik handluje, pinezki google, internetowe bazy danych, portal inicjatyw: kaczawska sieć współpracy oraz sztuka w obejściu.

Podczas referatu przedstawione zostaną wybrane siedliska. Referat skupi się na charakterystyce oraz perspektywach rozwoju. Ponadto przedstawiony zostanie plan badań w kolejnych latach wraz z celami oraz miejscami, w których będą one prowadzone. Warto zaznaczyć, że ich zakres ulegnie rozszerzeniu.
Słowa kluczowe: Siedliska, Ekologia, Ekowioski, Natura, Przestrzeń.

MACIEJ ANTKOWIAK — TAMERA (PT) i ZEGG (DE)ŻYWE CENTRA BADAWCZE INNEJ KULTURY

Maciej Antkowiak

Jestem Ewolucjonistą działającym na krawędzi obecnej kultury, budując mosty do regeneratywnego życia. Pracuję jako trener, wspierając grupy i osoby w ich transformacyjnej podróży ku większej klarowności, odpowiedzialności, sprawczości i wspólnocie. Jestem również certyfikowanym trenerem i terapeutą grupowym oraz na ścieżce trenerskiej (FIT) metody Budowania Społeczności Scotta Pecka

Streszczenie: Celem referatu jest przedstawienie dwóch projektów intencjonalnych wspólnot i eko-wiosek: Tamery w Portugalii i ZEGG w Niemczech. Dzięki kilkudziesięcioletniej bogatej historii i aktywnej działalności są świetnym przykładem projektów, które odważnie łączą aspekt eksperymentów społecznych, obyczajowych i ekologicznych. W oby tych miejscach żyje na stałe około 150 osób dorosłych w różnym wieku plus kilkadziesiąt dzieci. Przedstawię moje doświadczenia z pobytów w obu tych eko-wioskach. Skupię się zarówno na aspekcie społecznym (eksperymenty z procesem wspólnotowym, relacjami międzyludzkimi, własnością, decyzyjnością), jak i rozwijanych technologiach regeneratywnych (water landscaping i technologie słoneczne w Solar Village w Tamerze). Oba te projekty są jednocześnie inspirujące i kontrowersyjne dlatego chętnie odpowiem na pytania.


Słowa kluczowe: Intencjonalna Wspólnota, Centrum Badawcze, Następna Kultura

ROBERT OLEJNIK — OSADA POSIADŁOŚCI RODOWYCH ZVON GORA NA BIAŁORUSI

Robert Olejnik — podróżnik, artysta, badacz, uzdrowiciel.

Doświadczenia zgromadził, podróżując głównie po obu Amerykach i Europie oraz spotykając się z wieloma przewodnikami duchowymi i znawcami rdzennych tradycji. Integruje je, prowadzi własne obserwacje, nie przekreśla, ani nie podkreśla, znaczenia żadnej ze ścieżek, bo każdy jest ważny. Żywo zainteresowany dotarciem do naszych słowiańskich korzeni, poznaje rodzime tradycje, wierzenia, kulturę i osadnictwo, zwłaszcza rodowe. Pragnie założyć rodowe siedlisko w
Polsce

Robert Olejnik

Streszczenie: Osada posiadłości rodowych Zvon-Gora znajduje się na Białorusi, około 30 kilometrów od miasta Witebsk, na skraju obwodu witebskiego. Założona została w 2005 roku przez grupę założycieli we wsi Góra, położonej na malowniczym wzgórzu otoczonym lasami. Osada cały czas rozwija się, przyciągając osadników o podobnej wizji życia. Tworzona jest w harmonii z Naturą, na tradycjach słowiańskich Przodków i zasadach anastazjowych. Wielopokoleniowe posiadłości rodowe wytwarzają ekologiczną żywność korzystając z technik permakultury, szanują Ziemię, oraz rodzimą kulturę i wierzenia. Dużą wagę przykłada się do przekazania tych wartości kolejnych pokoleniom.
Słowa kluczowe: Osady, Siedliska, Ród, Białoruś

AGATA GRZYWIŃSKA — ROSYJSKIE EKOWIOSKI

Agata Grzywińska

Niezwykła podróż po Rosji od północy aż po Gelendżyk i świeżo zaanektowany przez Rosję Krym. Na konferencji chciałabym opowiedzieć o tym, jak funkcjonują odwiedzone przeze mnie ekowioski, jak powstają, co udało mi się zobaczyć, dowiedzieć, jak tworzą się rosyjskie kolektywy.

Agata Grzywińska – działaczka społeczna, prezeska Fundacji Żywa Przestrzeń, pasjonatka języka rosyjskiego, słowiańszczyzny, permakultury.

Streszczenie: W 2014 roku wyruszyłam w spontaniczną podróż autostopem po
rosyjskich ekowioskach i ekologicznych festiwalach. Razem z chłopakiem, z
małymi plecakami i folią zamiast namiotu wyruszyłam w podróż, do której często wracam, która inspiruje mnie do dzisiaj. Przez trzy miesiące byłam wolontariuszką w różnych miejscach od “Czystego Nieba – (ros. Чистое небо”) – ekologicznego posiołka niedaleko granicy z Łotwą, po ekowioski pod Moskwą
(Ковчег, Милёнки, wioska Fiodora Lazutina), w regionie rostowskim (Росток,
Большая Медведица) i krasnodarskim (Ведруссия).


Słowa kluczowe: Ekowioski, Podróż po Rosji, Ekologiczne Kolektywy

W 2014 roku wyruszyłam w spontaniczną podróż autostopem po rosyjskich ekowioskach i ekologicznych festiwalach.

Agata Grzywińska

JEANETTE KNIBBA — WOLONTARIAT NA EKO GOSPODARSTWACH W NIEMCZECH I WE WŁOSZECH! WIEDZA — PRACA — PRZYGODA

Jeanette Knibba – Zielarz fitoterapeuta, Towarzystwo Zielarskie, Akademia Amicorum, Degustator olejów, URUPIA-WŁOCHY. Od trzech lat tworzy ogród permakulturowy. Produkuje własne produkty ziołowe, które powstają z ziół zbieranych i hodowanych osobiście. Udało mi się również stworzyć ogród synergii na Sycylii.

Streszczenie: Opowiem Wam o moich przygodach jako wolontariuszka w
eko-wioskach/gospodarstwach i komunach na terenie Włoch i Niemiec.
Spędziłam kilka lat we Włoszech, ucząc się m.in. uprawy oliwy i winnic, budowy
ogrodów synergicznych i pieców z gliny i słomy. Mieszkałam w grotach na Sycylii i w komunach w górach. Ratowałam zwierzęta z hodowli i zawoziłam je do Santuari di Animali Liberi in Italia.

Jeanette Knibba

W Hamburgu, moim rodzinnym mieście, spędziłam gorące lato na Demeter-Hof-eko — gospodarstwie, gdzie w towarzystwie wolontariuszy z całego świata nauczyłam się kultywacji warzyw & co według cyklu księżycowego przy użyciu nawozów organicznych i preparatów biodynamicznych.

Jeanette Knibba

Słowa kluczowe: Gospodarstwa, Synergia, Podróż, Wolontariat

MARIAN SMIATEK i KRYSTYNA STAWICKA — JAK WYGLĄDA ŻYCIE W ROZWINIĘTEJ EKOWIOSCE NA PRZYKŁADZIE FINDHORN W SZKOCJI

Jesteśmy rodziną żyjącą w podróży, pasjonatami regeneratywnego podejścia do życia. Odwiedziliśmy i mieszkaliśmy w kilku ekowioskach i wspólnotach intencjonalnych w Europie, Azji i Ameryce Południowej. Tematy, które interesują nas szczególnie i które staramy się łączyć z naszymi podróżami to permakultura, budownictwo naturalne, samowystarczalność oraz budowanie społeczności. Współpracujemy ze stowarzyszeniem “KobieTy” z Łodzi oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Budownictwa Naturalnego

Streszczenie: W 2019 roku mieliśmy okazję przez kilka miesięcy mieszkać w Findhorn — jednej z najstarszych i największych ekowiosek w Europie. Jej historia sięga lat 60-tych, a aktualnie zamieszkuje tam ponad 250 osób. W czasie naszego pobytu mogliśmy poznać członków wspólnoty oraz na własnej skórze doświadczyć życia i pracy we wspólnotowym wydaniu. W trakcie prelekcji opowiemy o tym, jak wygląda codzienne życie w Findhorn, tamtejsza architektura, rozwiązania technologiczne, a także struktura tej nietypowej społeczności. Przybliżymy słuchaczom historię tworzenia się społeczności, podstawy findhorniańskiej duchowości oraz największe trudności i wyzwania, z którymi przyszło się mierzyć mieszkańcom Findhorn.


Słowa kluczowe: Ekowioska, Findhorn, Wspólnota Intencjonalna

DAWID OKOŃSKI — POWRÓT DO NATURY — Od marzenia do zakupu ziemi. Możliwości 2023: Budujemy przyjazne sąsiedztwo.

Streszczenie: Podczas konferencji opowiem swoją przygodę z poszukiwaniem
ziemi dla siebie oraz przyjaciół; podzielę się wskazówkami wypracowanymi wraz z doświadczeniem. Od kampera po dom w naturze. Od terapeuty do wizjonera procesów globalnych. Zorientowany na potencjał budowania relacji i pracy w złożonych konstelacjach wyjaśnię rangę samowystarczalności energetycznej w obecnych czasach. Na inspirujących przykładach, podkreślę moc płynącą z przyjaźni i współpracy. Podzielę się także wizjami, które odczytuje dla południowych obszarów górskich, w których powstawać będą samoorganizujące się “ogniska twórcze” różnych specjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia rodzicielstwa i podkreśleniem skarbu, jakim są kontynuatorzy życia — Nasze dzieci. Pojawiające się ziemie oraz otwartość inwestorów na priorytetyzowanie dobra innych ludzi pomaga częściowo rozjaśnić obraz najbliższych kilku lat.

Jako jednostka > przyjaciele > sąsiedztwo: świadomie stanąć wobec kryzysu gospodarczego, który stopniowo nabiera tempa. W lutym odbędzie się spotkanie w Beskidzie. Jest ono fuzją połączeń dla tych gór oraz okazją do spotkania z twarzą w twarz z możliwościami.

Słowa kluczowe: Podróż, Natura, Człowiek, Przyjaźń

Dominika Budzan — Ecovillage trip — podróż inspiracji (Holandia, Niemcy, Polska)

Dominika Budzan — zielarz fitoterapeuta, pedagog, animator, Pasjonatka kuchni, zdrowego żywienia, ogrodnictwa, samowystarczalności żywieniowej w połączeniu z lokalną kooperatywą. W małej rodzinnej wiosce blisko natury tworzy ziołowe produkty, rękodzieło, karmi ciało i duszę swoją kuchnią, która skupia się na sezonowości oraz lokalnych produktów. Pasjonatka życia w bliskości z naturą.

Streszczenie: Opowiem o moich doświadczeniach z podróży po ekowioskach, osadach, komunach w Holandii, Niemczech oraz kilku inicjatyw w Polsce. Pomiędzy 2019 a 2021 odwiedziłam kilkanaście działających lub tworzących się społeczności. Byłam i jestem pod pełnym wrażeniem mnogości pomysłów na samowystarczalność, sposoby pozyskiwania źródeł finansowania projektów, ilości celów, które łączą ludzi. Po tej podróży czuję, że żadne definicje ekowiosek, wytyczne co do ich tworzenia, nie mają większego znaczenia. Najważniejsze jest, aby znaleźć ludzi, z podobnymi celami i wartościami, a wszystko wtedy płynie naturalnie i z lekkością.

Po tej podróży czuję, że żadne definicje ekowiosek, wytyczne co do ich tworzenia, nie mają większego znaczenia. Najważniejsze jest, aby znaleźć ludzi, z podobnymi celami i wartościami, a wszystko wtedy płynie naturalnie i z lekkością.

Dominika Budzan

Monika Kiełczewska

JUIST- Magiczna wyspa na Morzu Północnym

Monika Kiełczewska- zafascynowana światem studentka prawa, która interesuje głęboko pojętą ekosferą.

Juist- niewielka magiczna wyspa na Morzu Północnym. Miejsce, które do roku 2030 całkowicie ograniczy emisje CO2. Obszar, gdzie o ekologiczną przyszłość nie angażują się wyłącznie lokalne władze, a biorą udział przede wszystkim mieszkańcy oraz przybywający turyści. Miejsce przyjazne nie tylko człowiekowi ze względu na słoneczny klimat i piaszczyste plaże, ale także dla naszych czworonożnych przyjaciół (hotele dla zwierząt; oddzielne plaże).

Bogata we florę i faunę wyspa, zachwyca wieloma czynnikami. Jednym z nich jest (prawie) całkowity brak aut. Transport odbywa się jedynie za pomocą dorożek.

Monika Kiełczewska

Czy jest miejsce w zachodniej Europie na popołudniową sjestę? Na wyspie Juist owszem. Zarówno pracownicy sezonowi, turyści czy rdzenni mieszkańcy Juist codziennie od godz.12- 16 znajdują czas na odetchnięcie od rutyny. W tym czasie życiem tętni plaża. Jest to również raj dla osób lubiących adrenalinę, morze tworzy idealne warunki dla sportów ekstremalnych sportów wodnych.

Magda Matuszewska

Transformacyjna kultura w praktyce ekowiosek: Siebien Linden (Niemcy) oraz Schloss Glarisegg (Szwajcaria)

Działam jako aktywistka oddolnych ruchów opartych na samoorganizacji, siostrzeństwie i szacunku do Wszystkich Istot. Kolektywnie prowadzę warsztaty dotyczące dynamiki władzy i seksualności w kontekście kryzysu społecznego i środowiskowego. Jestem współtwórczynią projektu OSADA Centrum Regeneratywnego Życia – wspólnoty intencjonalnej, której misją jest głęboka eksploracja i radykalna transformacja stylu życia w drodze do regeneratywnej kultury, w ramach których badamy i praktykujemy trzy nierozłączne aspekty regeneratywnego życia: odbudowę ekosystemu, pogłębianie wspólnoty i rozwój wewnętrzny człowieka.

Streszczenie: Opowiem o transformacyjnej kulturze w działaniu podpatrzonym podczas 5 tygodniowego kursu projekowania ekowiosek w Schloss Glarisegg (Szwajcaria) oraz treningu dotyczącym przyjmowania międzynarodowych wolontariuszy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności w Siebien Linden (Niemcy), a także o praktycznych aspektach codziennego życia w tych społecznościach (ekologia, ekonomia, życie społeczne i światopogląd). Obie ekowioski odwiedziłam w 2022 roku zaciekawiona sposobem podejmowania decyzji grupowych, narzędziami używanymi do pracy z konfliktami oraz wyzwaniami z jakimi się borykają.

Słowa kluczowe: Ekowioski, Szwajcaria, Niemcy, Wspólnota 

Magda Matuszewska na FB

GALERIA ZDJĘĆ PRELEGENTÓW

W kolejnym dniu 31 stycznia 2023 roku odbędzie się trzecia Konferencja dotycząca Permakultury. A jeśli nie widziałeś artykułu o Konferencji z 29 stycznia 2023 na temat budownictwa naturalnego, to zapraszam TU.

2 komentarze do “EKOLOGICZNE WIOSKI I SIEDLISKA — Konferencja 30.01.2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.