Rodzime zamienniki inwazyjnych gatunków obcych dla  pszczelarstwa polskiego

Już 22 kwietnia 2023 roku odbędzie się Kongres Naturalny, a jedna z jego części pn. “Naturalny Ogród” zawierać będzie wystąpienia naukowców, praktyków i ekspertów w zakresie ekologii, botaniki i ochrony środowiska. Jednym z prelegentów będzie Adam Kapler, botanik, ekolog, dziennikarz i historyk nauk przyrodniczych, zajmujący się tematyką od wielu lat.

Czytaj dalej

W jaki sposób chronić różnorodność biologiczną?

Bioróżnorodność to różnorodność organizmów żywych w ekosystemie. W ostatnich latach przez działalność człowieka spada różnorodność biologiczna. Jednym z głównych czynników jest zmiana użytkowania gruntów, w tym monokultury.

Czytaj dalej

Jaka jest kara za zanieczyszczenie lasów?

aka jest kara za zanieczyszczenie lasów? Człowiek niespecjalnie zastanawia się, co się dzieje z odpadami, zwanymi przez nas popularnie śmieciami. Sprzyja temu stereotypowe postrzeganie odpadów jako śmieci, które należy zakopać, wyrzucić lub spalić. Chociaż edukacja ekologiczna w zakresie segregacji odpadów, recyklingu od kilku lat jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, zdarza się jeszcze, że odpady wyrzucane są do lasów.

Czytaj dalej