Prawa autorskie

Korzystanie przez użytkowników z materiałów opublikowanych w serwisie http://www.gajanaturalnie.pl/  wymaga zgody Właściciela Portalu. Materiał chroniony prawem autorskim.

W przypadku naruszenia prawa autorskiego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (tekst jednolity — Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

Szanując prawo autorskie, autorzy publikując artykuły odpowiadają za ich jakość i aspekt prawny związany z prawem autorskim.

W serwisie zamieszczane są również utwory, do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim. Ich wykorzystanie przez internautów wymaga zgody właścicieli tych materiałów. W serwisie mogą być umieszczane artykuły sponsorowane, przekazywane w ramach umowy, artykuł wówczas jest oznaczany, a prawa autorskie materialne przekazywane Portalowi Gaja Naturalnie w odpowiednim formularzu o przekazaniu praw autorskich lub udzielonej licencji.

Portal korzysta z baz darmowych zdjęć do darmowego użytku komercyjnego, gdzie nie wymagają one przypisania (Pixabay, Pexels, PicJumbo) lub domen publicznych, a także własnych zasobów.