O NAS — MISJA, WIZJA I CEL

Długo myśleliśmy o nazwie, która oddawałaby Ducha projektu. Po pierwsze istnieje w nauce hipoteza Gai. Mówi ona o Ziemi jako samoregulującym się złożonym systemie, analogicznym do żywego organizmu. Istnieją naukowe dowody na zdumiewającą homeostazę Ziemi, która trwa od setek milionów lat. Działania regeneracyjne Ziemi wykorzystują jedyną w swoim rodzaju siłę wszechobecną na planecie Ziemia — moc żywych systemów. Są to cudowne siły organizujące, które przekształcają skałę macierzystą, promienie słoneczne i deszcz w porosty, porosty w glebę, glebę w rośliny, a rośliny w zwierzęta.

Po drugie Gaja to grecka mitologiczna  Ziemia-Matka, która wyłoniła się z Chaosu, która w swej istocie uosabiała płodność i macierzyństwo. Jednak obie koncepcje wyrażają Ziemię jako istotę, stwórcę życia wzajemnych powiązań w przyrodzie. Tak chcemy przedstawiać ją w serwisie i badać występujące zależności.

MISJA

Misją naszego serwisu jest zapewnienie ludziom dostępu do aktualnych informacji i wiedzy na temat ekologii, energii i klimatu na całym świecie. Chcemy promować świadomość i wiedzę w tej dziedzinie, aby pomóc ludziom w podejmowaniu właściwych i świadomych decyzji dotyczących środowiska. Chcemy pomóc ludziom w tworzeniu lepszego świata, w którym żyjemy.

WIZJA

Chcemy stworzyć globalną platformę wiedzy ekologicznej, energetycznej i klimatycznej, która wspiera edukację, wiedzę i świadomość na temat ochrony środowiska na całym świecie. Chcemy, aby nasz serwis stał się centrum wiedzy, gdzie ludzie mogą uzyskać dostęp do informacji i wiedzy, aby właściwie zarządzać energią i przeciwdziałać zmianom klimatu oraz podejmować właściwe decyzje dotyczące ochrony środowiska.

CEL

Gaja Naturalnie to serwis naukowy, którego celem jest przedstawianie najnowszych doniesień ze świata przyrody, nauk o Ziemi, ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii i ekologicznego stylu życia.

Dlatego skupiamy się tu na zagadnieniach takich jak: ekologia, ochrona środowiska, energetyka, klimat i polityka i prawo w powyższym zakresie.


O Nas, czyli kto tworzy serwis?

Dr Anna Górska

Anna Górska — dr nauk społecznych z zakresu nauk o polityce i administracji. Doktorat obroniła na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów doktoranckich z nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Adiunkt Instytutu Nauk Ekonomicznych w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach.

Ponadto członek zwyczajny Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingowego z siedzibą w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego — Oddział Rzeszów.

Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu polityki gospodarczej, nauk ekonomicznych, bezpieczeństwa i energetyki a obecnie marketingu. Współpracowała jako ekspert z bezpieczeństwa energetycznego z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości w zakresie prawnych aspektów ubóstwa energetycznego i przestępstwa kradzieży energii elektrycznej.

Więcej na
https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=300400&_k=ibt1z7
https://www.linkedin.com/in/anna-g%C3%B3rska-185528140/

Pisała artykuły dla TwojeZdrowie24

dr Anna Górska
dr Anna Górska
mgr Magdalena Chmielowiec