Polityka prywatności

KLAUZULA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UDOSTĘPNIONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

INFORMACJA O  PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU KOMUNIKACJI ORAZ WYKONYWANIA PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 • Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Portal Gaja Naturalnie. Strona http://www.gajanaturalnie.pl/. Kontakt mail: gajanaturalnie@gmail.com

 • Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: gajanaturalnie@gmail.com

 • Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane w celach, takich jak:

 1. Prowadzenie komunikacji i realizacja Pani/Pana praw wynikających z RODO;
 2. Umożliwienie skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie  oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 3. Umożliwienie kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Przetwarzanie danych statystycznych i analitycznych w celu oceny jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej oraz do analizy zachowania wyszukiwania, aby dostosować zawartość do preferencji użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu gajanaturalnie@gmail.com
 5. Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora, którego sprawa dotyczy, jest również przetwarzanie danych osobowych bezwzględnie niezbędne do zapobiegania oszustwom.
 • Obowiązek podania danych osobowych
 1. Szanując prywatność Pani/Pana oraz innych osób, do których Pani/Pan może odwołać się podczas komunikacji z nami prosimy, aby w korespondencji podawać wyłącznie dane niezbędne do obsługi sprawy.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić nam lub wydłużyć czas na udzielenie odpowiedzi na korespondencję oraz obsługę spraw.
 3. Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość, adres e-mail lub numer telefonu) jest niezbędne dla obsługi sprawy.
 4. Podanie przez Panią/Pana z własnej inicjatywy nadmiarowych danych w korespondencji powoduje, że przejmuje Pani/Pan na siebie ryzyko i odpowiedzialność, że Administrator uzyskuje dostęp do tych danych. Dane takie przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażonej w formie wyraźnego działania, którym jest dobrowolne przekazanie tych danych osobowych.
 • Informacje o odbiorcach danych osobowych

W zakresie w jakim jest to uzasadnione celem przetwarzania, Administrator może przekazywać dane osobowe innym jednostkom służb statystyki publicznej oraz innym organom i podmiotom zewnętrznym właściwym do obsługi sprawy, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom zajmującym się usługami pocztowymi.

Jeżeli będzie to wymagane przez przepisy lub niezbędne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Administrator może także przekazywać dane osobowe organom publicznym, w tym sądom, prokuraturze lub policji (podmioty te staną się w takiej sytuacji odrębnymi administratorami danych).

Jeśli poprosisz o zresetowanie hasła, Twój adres IP zostanie dołączony do wiadomości e-mail dotyczącej resetowania.

 • Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników będą usuwane, gdy ustaną cele przetwarzania. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w czasie świadczenia usługi, do momentu wycofania zgody oraz do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzanych danych osobowych.

Zgodę może Pan/i odwołać w każdym momencie, przesyłając e-mail na adres: gajanaturalnie@gmail.com.

 • Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • Dostępu do danych osobowych,
 • Sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 • Ograniczenia ich przetwarzania,
 • Usunięcia danych w sytuacji, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody;
 • Wycofania zgody. Cofnięcie zgody należy przekazać tym samym kanałem komunikacji, jaki został wykorzystany do zgłoszenia sprawy;
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli zdaniem Pana/Pani przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania, a także sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora).
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegały profilowaniu.

 • Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.

 • Powiadomienia bezpośrednio na Twoją przeglądarkę internetową

Nasza strona zapewnia dodatkową funkcjonalność w postaci możliwości otrzymywania przez jej użytkownika komunikatów w formie powiadomień. Są nimi małe prostokątne wiadomości, wysyłane przez stronę internetową za Twoją zgodą. Funkcjonalność nie wiąże się z koniecznością podawania danych osobowych. Aby zrezygnować z subskrypcji, wystarczy zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej.

 • Osadzone treści z innych stron internetowych

Artykuły w tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się dokładnie tak samo, jak gdyby użytkownik odwiedził inną witrynę.

Te witryny mogą gromadzić dane o Panu/i, używać plików cookie, osadzać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować Pana/i interakcję z tą osadzoną treścią, w tym śledzić Pana/i interakcję z osadzoną treścią, jeśli masz konto i jesteś zalogowany w tej witrynie.