27.03.2023 – Edukacja Ekologiczna

Już 27 marca 2023 odbędzie się konferencja pn. “Edukacja Ekologiczna”. Konferencja zorganizowana przez Kacze Bagno — Miejsce Inicjatyw Pozytywnych. Konferencja ma charakter praktyczno-ekspercki. Porusza ona tematy związane z: edukacją ekologiczną. Wystąpienia na konferencji mają charakter prezentacji online w czasie rzeczywistym lub wykładu prowadzonego online.

Plan wydarzenia:

10:00 – 10:30 – Marta Krawcewicz (Fundacja w związku z naturą) * W związku z naturą — edukacja plenerowa

11:00 – 12:30 – Agata Grzywińska (Fundacja Żywa Przestrzeń) * Żywa Szkoła

13:00 – 13:30 – Piotr Miklaszewski, Izabela Miklaszewska (Podróże z Pazurem) * Jak w przyjemny i ciekawy sposób informować dzieci o zapaści klimatycznej i bioróżnorodności oraz ich decyzyjności w te aspekty

14:00 – 14:30 – Paweł Karpiński (Złoty Klon) * Edukacja Ekologiczna w Złotym Klonie

15:00 – 16:00 – Magdalena Górska (eKodama Architektura) * Kurs naturalnego projektowania — jak nauczać o ekologii w sposób skuteczny i bez przemocy

16:30 – 17:30 – Jola Hytkowska (Zagroda Ławeczki Lanckorona) * Zagroda — miejsce aktywności

18:00 – 19:00 – Michał Łapiński (Kacze Bagno Miejsce Inicjatyw Pozytywnych i Przystań Nowa Ziemia) * Edukacja ekologiczna i permakulturowa na przykładzie Kaczego Bagna — Miejsca Inicjatyw Pozytywnych i Nowej Ziemi

19:30 – 20:00 – Jacek Pospiszyl * Ekologiczny Ogród Permakulturowy w Dobrym Smaku

20:00 – 20:30 – Kamil Nowak (Fundacja Dumni z Elbląga) * Edukacja ekologiczna na przykładzie ośrodka Wołyńskiego Obwodowego Ośrodka Przyrodniczego i Przyrodniczego

21:00 – 21:30 – Tomasz Ozdowski (Kwitnące Ogrody) * Osada Kwitnące Ogrody

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI


Marta Krawcewicz — W związku z naturą — edukacja plenerowa

Fot. Marta Krawcewicz

15 lat zajmowałam się edukacją na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, pracując w Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz prowadząc Kampanię 17 Celów. W tym czasie pracowałam z biznesem, z młodzieżą. Prowadziłam warsztaty, konferencje, pisałam artykuły. Natomiast edukacja klimatyczna i ekologiczna dzieci zawsze była dla mnie ważna i zajmowałam się nią wolontariacko. W tym roku powołałam Fundację W związku z naturą, która zajmuje się łączeniem dzieci z naturą oraz edukacją w tym zakresie. Pracujemy z dziećmi w lesie, budujemy ogrody permakulturowe oraz prowadzimy edukację ekologiczną.

Streszczenie: Edukacja na świeżym powietrzu jest koniecznością, ponieważ placówki edukacyjne muszą nadrobić braki w dostępie do przyrody, jakie tworzy nowoczesny styl życia.

Przyjrzymy się sytuacji obecnej, w której ilość czasu w przyrodzie, jaki spędzają obecnie dzieci, jest drastycznie mniejsza niż kilkadziesiąt lat temu. A dzisiejsze dzieci: pokolenie 3 krzeseł (krzesło w szkolnej ławce, krzesło w samochodzie do domu oraz fotel przed komputerem) nie tęsknią do natury, bo nie zaznają jej na co dzień. Dla nich świat wirtualny jest atrakcyjniejszy. Skutki tej zmiany spędzania czasu wolnego mogą być katastrofalne dla całego pokolenia!

Jesteśmy jako opiekunowie dzieci (nauczyciele i rodzice) zobligowani do zapewnienia im czasu, jaki mogą spędzić w naturze. A czas ten niesie dla nich wiele korzyści.

Nauka na świeżym powietrzu może ożywić wiele przedmiotów nauczanych w szkole (matematykę, przyrodę, geografię, fizykę, chemię, historię), zapewniając jednocześnie doświadczalne możliwości wypełnienia celów określonych w podstawach programowych. Ponadto nauka w terenie rozszerza horyzonty i rozwija nowe zainteresowania, pobudza ciekawość i potencjał dzieci, którego nie miałyby możliwości odkryć w szkolnych ławkach.


Agata Grzywińska (Fundacja Żywa Przestrzeń) – Żywa Szkoła

Agata Grzywińska – działaczka społeczna, prezeska Fundacji Żywa Przestrzeń, pasjonatka języka rosyjskiego, słowiańszczyzny, permakultury, przewodniczka dialogu.

Streszczenie: Jesteśmy twórcami, ale czasami o tym nie wiemy. Czasami nie wiemy, co chcemy stworzyć w swoim życiu. Czasami nie wiemy jak, a czasami mamy wiele blokad lub też spotykają nas sytuacje, które nam utrudniają działanie. Żywa Szkoła to właśnie miejsce, gdzie możemy lepiej poznać siebie i swoją misję, ukierunkować swoje działanie, dostrzec i przełamać bariery, a następnie tworzyć z przepływu swoją własną przestrzeń, czyli to, co autentycznie czyni nas szczęśliwymi.

Fot. Agata Grzywińska

ŻYWA SZKOŁA wciąż się zmienia i uczy, a poszukując najbardziej ekologicznych rozwiązań, dotarliśmy do tego, że najbardziej „ekologiczni” stajemy się wtedy, kiedy jak najpełniej realizujemy to, co czyni nas szczęśliwymi. Chciałabym podczas tej prelekcji przedłożyć mapę — jak zacząć tworzyć swoją przestrzeń i skuteczne narzędzia, które nas wspierają w tworzeniu.


Piotr Miklaszewski, Izabela Miklaszewska (Podróże z Pazurem) – Jak w przyjemny i ciekawy sposób informować dzieci o zapaści klimatycznej i bioróżnorodności oraz ich decyzyjności w te aspekty?

Fot. Piotr i Izabela Miklaszewscy

Małżeństwo Iza i Piotr wraz z psem Snupkiem – 4 lata spędzili w podróży autostopowej (głównie po Amerykach Południowej i Środkowej), przeprawiając się przez ocean jachtostopem. Odwiedzili dotychczas 40 państw, na 5 kontynentach. Przejechali ponad 60 tys. km i przepłynęli ponad 3500 mil morskich. Wchodzili na góry na ponad 5 tys. m n.p.m. i uprawiali wielodniowe trekkingi, przepłynęli Amazonkę.

Przemieszczając się wolno i blisko życia lokalnych społeczności, zobaczyli, jak wygląda życie poza Europą, oraz przekonali się, w jak fatalnym stanie jest środowisko naturalne i katastrofa klimatyczno-ekologiczna już trwa. Dlatego stali się autorami powieści komiksowej, opartej na doświadczeniach z podróży, z mocnymi wątkami edukacyjnymi (Podróże z Pazurem — Historia łapą pisana”, “Kalima nosi piaski Sahary”, “W objęciach Pasatów”) oraz edukatorami popularnonaukowymi w szkołach w całej Polsce. Dotychczas odwiedzili ponad 50 szkół i udzielili ponad 150 lekcji w formie rzeczywistej i kilkanaście w formie online. Mieli też udane prezentacje w domu opieki dla osób z niepełnosprawnością umysłową czy dzieci na oddziale onkologii. Zdobyli nagrody na festiwalach i wydarzeniach podróżniczo-kulturalnych za swoje wystąpienia. Z wykształcenia Piotr jest magistrem dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, a Iza grafikiem komputerowym po szkole w Niderlandach.

Streszczenie: Chcemy podzielić się naszymi metodami i obserwacjami z naszych “lekcji”:

– opowieści przygodowe łączymy z treściami edukacyjnymi o problemach społecznych i ekologicznych, nawiązując do miejsc, które prezentujemy, np.: 

  • Kanał Panamski o wpływie jego budowy na ekosystem, ilości zanieczyszczeń emitowanych przez statki towarowe i o neokolonializmie produkcyjnym, czy nadprodukcji dóbr i ich transporcie. 
  • Przy Amazonii — o wypalaniu lasu na grunty rolne do produkcji paszy i pastwiska, pod wydobywanie ropy i kopalnie, o kłusownikach polujących na chronione gatunki. 
  • W nawiązaniu do żeglowania — o destrukcji raf koralowych, rosnącej temperatury wody i jak gazy cieplarniane szkodzą istotom żyjącym w wodzie poprzez jej “zakwaszanie”),

– odkrywamy powiązania naszych codziennych decyzji z tematami istotnymi dla życia wszystkich ludzi i całej planety, a przy tym – jak możemy je tym samym sposobem kształtować i zmieniać (np. opowiadając o fast-fashion)

– uczymy różnorodności świata i kultury, przez co zmuszamy do refleksji nad europejskim stylem myślenia (np. poprzez opowieść o konsumpcji świnek morskich w Peru, Ekwadorze i zapytania, czym to się różni od konsumpcji świń w Polsce?)

– popularyzujemy aktywność z psem, przełamujemy stereotypy o trudnościach związanych z podróżowaniem z nim i uczymy odpowiedzialnego traktowania i “posiadania” tych zwierząt (by aktywizować dzieci do działań realnych, a nie wirtualnych)

– uczymy szacunku do wszystkich zwierząt i ukazujemy ich różnorodną inteligencję (wykorzystujemy psa, jako łącznika, przedstawiciela i przykład ze świata zwierząt, by przejść do opowieści o waleniach czy gorylach i ich postrzeganiu świata).

– pokazujemy dzieciom proste narzędzia interaktywne, które umożliwią im lepszy kontakt z naturą czy namacalność globalnych zjawisk – aplikacje do rozpoznawania roślin, zwierząt, oglądanie zdjęć satelitarnych, strony www do śledzenia pozycji statków morskich.

A co do samej prezentacji, to atutem są dobre i ciekawe zdjęcia, poprzeplatane filmikami, które są uzupełnieniem do opowiadanej historii, bądź dają chwilę oddechu. Dla ożywienia warto zachęcać do zadawania pytań i wchodzić w interakcje ze słuchaczami, ale pilnować, by nie rozbiło to spotkania. Atutem jest, gdy jest dwóch mówców, dodaje to dynamiki i wigoru spotkaniu.


Paweł Karpiński (Złoty Klon) – Edukacja Ekologiczna w Złotym Klonie

Paweł Karpiński ekspert od budownictwa naturalnego, permakulturzysta, miłośnik natury, mechanik, biznesmen.

Stworzyliśmy wspólnie z żoną oraz wolontariuszami z całego świata dom w kształcie ośmiokąta. Prowadzę z żoną siedlisko: Złoty Klon w Kijance Prowadziliśmy wiele warsztatów związanych z budownictwem naturalnym oraz ogrodnictwa. Pomagaliśmy w tworzeniu innych siedlisk: permakulturowo-ekologicznych.

Z naszego punktu widzenia życie w takiej osadzie daje bliski kontakt z naturą oraz większą świadomość współcześnie otaczającego nas świata. Moja żona pochodzi z Warszawy a ja z Brwinowa 20 km od Warszawy. Przeprowadzenie się na wieś spowodowało, że zmienił się nasz światopogląd i dzisiaj jesteśmy bardziej wrażliwi na otaczającą nas przyrodę. Bardzo ważne jest również dla nas czyste środowisko naturalne, które nas otacza.

Streszczenie: Siedlisko Złoty Klon znajduje się na obszarach Natura 2000, a część działek na terenie chronionego krajobrazu, wszystko otoczone jest lasami oraz łąkami co daje nam niepowtarzalną możliwość obcowania bezpośrednio z przyrodą. Częstymi gośćmi są bociany, żurawie, sarny, a nawet zdarza się łoś. Zwierzęta można podziwiać lub fotografować.  Edukacja ekologiczna wpisana jest w nasz styl życia i wychowania dzieci. Dzieci edukowane są domowo.


Jolanta Hytkowska (Zagroda Ławeczki Lanckorona) Zagroda — miejsce aktywności

Fot. Jolanta Hytkowska

Jola Hytkowska, właścicielka, pomysłodawczyni, mózg i serce miejsca, które nazwała Zagrodą Ławeczki i które tworzy z pomocą i wsparciem dwójki pasjonatów od 10 lat. Z wykształcenia i pierwszego zawodu jest nauczycielem, przez 36 lat aktywna jako nauczyciel przedszkola i osoba prowadząca zajęcia dla nauczycieli. Uczyła m.in. jak aktywizować dzieci blisko natury, organizować działania terenowe, realizować projekty edukacyjne.

Zawodowe doświadczenia skłoniły ją do poszukiwań własnego miejsca na ziemi, gdzie będzie mogła tworzyć warunki do odpoczynku i edukacji dla dzieci i dorosłych.

W 2013 roku nabyła gospodarstwo rolne ze zrujnowaną chałupą, które w chwili obecnej jest miejscem życia oraz działań na rzecz lokalnej społeczności i Gości. Zagroda organizuje gry terenowe, pikniki, warsztaty artystyczne, kulinarne, tworzy wciąż nowe kąciki aktywności, błotna kuchnia, stolarka, ścieżka sensoryczna, które aktywizują do poznawania świata i rozwijania przydatnych w życiu umiejętności. Zagroda remontowana jest w duchu upcyclingu — stare rzeczy dostają tu nowe życie. Przy Zagrodzie założono ogród w duchu permakultury. W 2019 roku obyły się tu warsztaty projektowania siedlisk permakulturowych, wtedy Zagroda trafiła na mapę permakultury. Ponadto segreguje się tu opady, magazynuje wodę, podąża w kierunku samowystarczalności żywnościowej dzięki kolejnym nasadzeniom i działaniom.

Streszczenie: Opowiem, jak powstawało to miejsce — od założeń, poprzez testowanie działań na zaprzyjaźnionych grupach, by wybrać to, co daje utrzymanie na wsi i satysfakcję z pracy, jaką się tu włożyło przez ostatnie 10 lat. Zagroda początkowo tworzona była, jako miejsce wspierające rekreację i działania edukacyjne nauczycieli, okazało się jednak, że równie dobrze czują się tu dorośli, nawet seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami. Chwalą nas za otwartość, życzliwość i “realizację marzeń”, a także za pracowitość. W Zagrodzie stworzyliśmy stałe kąciki aktywności, jak kuchnia błotna, stolarenka, kąciki ziołowy, letnia kuchnia, kącik starych przedmiotów, ogród oparty na zasadach permakultury, do którego zapraszamy zwierzęta — budujemy domki lęgowe dla ptaków, dla murarek, karmniki, domki dla trzmieli, jeży, siejemy i zbieramy, dbając o to, by każdego dnia w okresie wiosenno-letnio-jesiennym zebrać przynajmniej dwie garści owoców. Stary dom zyskał odnowioną przestrzeń do życia. Dwa razy w tygodniu spotykają się tu dzieci, które uczestniczą w edukacji domowej, by razem się bawić i doświadczać świata podczas wycieczek, spacerów i wspólnych działań. W chwili obecnej działa tu agroturystyka, Zagroda angażuje się również w działania społecznościowe — organizuje dni otwarte, warsztaty, zaprasza uczniów lokalnych szkół i przedszkoli. Z tym potencjałem, który udało się stworzyć przez te kilka lat, to nie jest ostatnie zdanie dotyczące działań. Planowane jest tu opracowanie programu hortiterapii na bazie osobistych doświadczeń właścicielki oraz prowadzenie regularnych zajęć i szkoleń w zakresie edukacji ekologicznej.


Tomasz Ozdowski (Kwitnące Ogrody) – Osada Kwitnące Ogrody

Fot. Tomasz Ozdowski

Tomasz Ozdowski – absolwent GWSH w Katowicach Piotrowicach, trener NLP (Neuro Lingwistyczne Programowanie), pasjonat profilaktyki zdrowia, propagator idei Rodowych posiadłości i samowystarczalności oraz wprowadzenia do prawodawstwa ustawy o 1 hektarze. Popularyzator edukacji domowej, aktywnie interesujący się geopolityką oraz ekonomią, w tym również wirtualnymi walutami.

Streszczenie: Opowiem o osadzie Kwitnące Ogrody, gdzie i kiedy została założona, o zasadach dołączenia do osady, podstawowych zwyczajach w niej panujących. Powiem krótko, też o tym czym charakteryzuje się Rodowa posiadłość oraz o idei samowystarczalności. Na koniec zaprezentuję fotorelację z otwartych dni w osadzie Kwitnące Ogrody, które miały miejsce 17-18 lipca 2021 roku.

One thought on “27.03.2023 – Edukacja Ekologiczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.