Permakultura, czyli ogród bez przekopywania

Permakultura jest gałęzią projektowania ekologicznego, środowiska czy inżynierii ekologicznej. Tworzy ona zrównoważoną architekturę siedzib ludzkich i samoregulujących się systemów rolniczych na wzór ekosystemów naturalnych.

Czytaj dalej

Pestycydy i herbicydy — co w zamian?

Intensywne rolnictwo to nadzieja i zmora współczesnego świata. Z jednej strony gwałtowny wzrost liczby ludności (obecnie 8,9 mld) i potencjalny głód szczególnie w państwach Trzeciego Świata, a z drugiej wielki problem ginącej bioróżnorodności owadów na naszej wspaniałej planecie. Czy można wprowadzić rolnictwo w nową jakość bez pestycydów i herbicydów?

Czytaj dalej