Czym jest neutralność klimatyczna?

Neutralność klimatyczna to sytuacja, w której występuje zerowy bilans pomiędzy emitowanymi gazami cieplarnianymi, a ich składowaniem lub pochłanianiem przez zbiorniki wodne, lasy czy gleby. Osiągnięcie jej to jedno z największych wyzwań ludzkości związanych z ochroną klimatu. 

Czytaj dalej