O ile wzrosły ceny gruntów rolnych w Polsce?

Wszystko drożeje. W górę idą również ceny gruntów rolnych. O ile wzrosły ceny gruntów rolnych w Polsce? Jak kształtuje się sytuacja w Polsce?

Średnie ceny zakupu/sprzedaży gruntów rolnych w II kwartale 2022 roku wzrosły o jedną czwartą w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i o 59% w stosunku do 2015 roku.  Średnia cena gruntów ornych w drugim kwartale 2019 roku wynosiła 47 954 zł, z kolei rok wcześniej 44 252 zł (wzrost o 8,4%). Od 2018 roku ceny gruntów ornych wzrosły o 34%.

Ceny gruntów rolnych w Polsce – średnia krajowa

W 2021 roku w II kwartale za ziemię rolną trzeba było zapłacić w Polsce średnio 47 510 zł. Z tego najwyższa cena dotyczyła gruntów klasy I, II, IIIa (dobra)  i wynosiła 59 304 zł, a najniższa dla klasy V i VI (słaba) – 34 488 zł za hektar. Obecnie w II kwartale 2022 roku wynosi ona 59 358 zł, co oznacza wzrost o 25% w stosunku do poprzedniego roku w tym samym okresie.

Z kolei w przypadku cen gruntów klasy dobrej – cena kształtowała się na poziomie średnio 71 931 zł. Była ona wyższa o 12 627 zł (wzrost o 21,3%). W przypadku gruntów klasy słabej obecna średnia cena wynosi 44 305 zł (wzrost o 28,5%). Różnica między średnią ceną jednego hektara klasy I a VI w Polsce wynosiła – 33 643,5 zł, co daje ok. 76% więcej w przypadku dobrej jakości gleby.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Jak kształtowały się średnie ceny gruntów rolnych w poszczególnych województwach?

Z danych GUS wynika, że w II kwartale 2022 roku najwyższe ceny gruntów rolnych były w województwie wielkopolskim. Widzimy, że mogliśmy zakupić grunt rolny klasy I, II i III a za średnio 98 062 zł. Z kolei grunt orny klasy słabej za nawet 56 390 zł. Średnia cen dla województwa wielkopolskiego wyniosła 77 384 zł i była wyższa o 13% niż w analogicznym okresie roku 2021. Wysokie średnie ceny gruntów ornych widzimy także w województwach kujawsko-pomorskim (64 810 zł), podlaskim (64 533 zł), opolskim (60 562 zł) i warmińsko-mazurskim (55 950 zł). 

Najmniej płaciliśmy za ziemię rolną w województwie lubuskim (ok. 36 100 zł) i podkarpackim (ok. 36 200 zł).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Jakie było tempo wzrostu cen gruntów ornych w II kwartale 2022 roku?

Jak kształtowała się dynamika cen gruntów ornych w II kwartale 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim?

Otóż największy wzrost średniej cen gruntów rolnych odnotowano w województwie podlaskim (22,2%), lubelskim (18,7%) i opolskim (18,4%). Najmniejszy wzrost dynamiki cen gruntów ornych odnotowano w województwie pomorskim (4,4%) oraz dolnośląskim (6,8%) i świętokrzyskim (7,4%) w badanym okresie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS
Liczy się klasa gruntu ornego, czyli jakość gleby

O ile wzrosły ceny gruntów rolnych w Polsce? Zależy od klasy gleby.

I tak według danych GUS, najdroższa gleba to grunt orny dobry, klasy I, II i III a. Średnia cena była najwyższa w województwie wielkopolskim, kształtując się na poziomie 98 062 zł za 1 ha. To o 49 915 zł więcej niż w województwie świętokrzyskim za analogiczną klasę gruntu. Wysoką cenę płaciliśmy w województwach kujawsko-pomorskim (81 245 zł) opolskim (80 844 zł), podlaskim (79 000 zł) oraz łódzkim (77 349 zł).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Ile damy za hektar ziemi rolnej średniej klasy?

Ziemia średniej klasy opisana została jako klasa III b, IV. Cena jej również wzrosła w porównaniu do poprzedniego analogicznego okresu. Najdrożej było w województwie wielkopolskim. Za hektar ziemi średniej klasy należało zapłacić średnio 80 849 zł. Najtaniej z kolei w województwie podkarpackim 34 289 zł. Różnica jest widoczna między skrajnymi danymi województw na poziomie 46 560zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.