Inteligentna fotowoltaika w Chinach

Branża fotowoltaiczna stała się jedną ze strategicznych sektorów w Chinach. Jest ona konkurencyjna na świecie i uczestniczy w międzynarodowej rywalizacji gospodarczej. Stanowi ona istotny motor transformacji energetycznej.

Chiny plasują się obecnie w czołówce światowej, biorąc pod uwagę skalę produkcji, poziom technologii i uprzemysłowienia, a także ekspansji rynku zastosowań i budowy systemów przemysłowych. Ponadto mają solidne podstawy do przejścia w kierunku inteligentnej fotowoltaiki.

Przoduje chiński przemysł fotowoltaiczny

Cel redukcji emisji dwutlenku węgla spowodował rozwój energetyki odnawialnej na świecie. Obecnie globalne moce produkcyjne koncentrują się w Chinach. Według raportu Międzynarodowej Organizacji Energetycznej na Chiny przypada już ponad 80% kluczowych etapów produkcji paneli fotowoltaicznych. Szacuje się, że do 2025 r. udział niektórych kluczowych komponentów przekroczy 95%. Chiński przemysł fotowoltaiczny dąży do rozwoju wysokiej jakości w tym osiągnięciu neutralności węglowej. Krajowa branża fotowoltaiczna opierać się ma na wykorzystaniu szans rozwoju branży. Ma także przezwyciężać niekorzystne skutki jak globalne epidemie, trudna sytuacja gospodarcza czy bariery w handlu międzynarodowym.

„Chiny będą współpracować z innymi krajami na rzecz bardziej ekologicznego globu”

Zhai Qing, wiceminister ekologii i środowiska Chin

Cele 14. planu pięcioletniego

Celem „14. plan pięcioletni” jest osiągnięcie stałego wzrostu, stabilnego łańcucha dostaw dla przemysłu fotowoltaicznego. Ponadto to także modernizacja inteligencji przemysłowej i przyspieszenie innowacji dla fotowoltaiki.

Celem Planu jest wdrożenie „Made in China 2025” i promowanie reformy strukturalnej po stronie podaży w celu zbudowania inteligentnego ekosystemu przemysłu fotowoltaicznego. 

Jak podaje Stowarzyszenie CPIA (ang. China Photovoltaic Industry Association) drugim zadaniem przemysłu fotowoltaicznego jest przyspieszenie iteracyjnego unowocześniania technologii. „Wskaźnik polikrzemu w przedsiębiorstwach głównego nurtu stale rośnie. Aby zaspokoić potrzeby ogniw typu N, technologia wielkogabarytowych płytek krzemowych i cienkich plastrów przyspieszyła. Wydajność ogniw osiągnęła nowy poziom, a wydajność masy- wyprodukowano ogniwa PERC typu P – osiągnęła 23,1%. Z kolei eksperymentalna wydajność ogniw TOPCon typu N osiągnęła 25,4%. Ponadto masowa produkcja akumulatorów HJT przyspieszyła”. [1]

Czym jest inteligentna fotowoltaika?

Inteligentna fotowoltaika to połączenie technologii informatycznych nowej generacji jak sztuczna inteligencja, 5G czy przemysłowy Internet z branżą fotowoltaiczną. Celem jest zbudowanie inteligentnego ekosystemu przemysłu fotowoltaicznego. Zwiększający się popyt na rynku fotowoltaicznym wymaga nowoczesnych rozwiązań i połączenia technologii z budową inteligentnych fabryk fotowoltaicznych. Innym przykładem jest zwiększenie możliwości podaży inteligentnych produktów fotowoltaicznych i powstanie efektu marki oraz przyspieszenie tempa „wychodzenia”.  Budowa i eksploatacja oraz konserwacja inteligentnych systemów fotowoltaicznych są stale udoskonalane. Planowane jest stosowanie ich na szeroką skalę w wielu dziedzinach, tworząc grupę konkurencyjnych dostawców rozwiązań.

Chiny poczyniły ogromne wysiłki, aby pomóc innym krajom rozwijającym się zwiększyć ich możliwości w walce ze zmianami klimatycznymi, pomagając im odpowiednimi materiałami, takimi jak satelita meteorologiczny, system wytwarzania energii fotowoltaicznej i nowy pojazd elektryczny.

Zhai Qing, wiceminister ekologii i środowiska Chin

Plan działania na rzecz innowacji i rozwoju inteligentnego przemysłu fotowoltaicznego (2021-2025)

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministerstwa Przemysłu i Informatyki i in. z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie drukowania i rozpowszechniania Planu działania na rzecz innowacji i rozwoju inteligentnego przemysłu fotowoltaicznego (2021-2025) w Chinach, przemysł fotowoltaiczny to branża rozwijająca się w oparciu o technologię półprzewodnikową i nowe zapotrzebowanie na energię.

Jest ona kluczowym obszarem realizacji mocy produkcyjnej i rewolucji energetycznej. Jak podkreślono, do 2025 roku znacząco poprawi się poziom “inteligencji” w branży fotowoltaicznej i nastąpi przełom w innowacjach technologii przemysłowych. Wydajność konwersji masowej produkcji nowych wysokowydajnych ogniw słonecznych zostanie znacznie poprawione. Stworzony będzie zestaw możliwości pomocniczych, takich jak materiały krzemowe, płytki krzemowe, sprzęt, materiały i urządzenia.  Podkreślono również, że budowa ekologicznego systemu inteligentnej branży fotowoltaicznej zostanie w zasadzie zakończona. Odnotowane będzie pogłębianie się stopnia integracji z technologią informatyczną nowej generacji. Poczynione zostaną znaczne postępy w zakresie inteligentnej i ekologicznej produkcji, a także zwiększą się możliwości dostaw inteligentnych produktów fotowoltaicznych. [4]

Budowa inteligentnego systemu wytwarzania energii fotowoltaicznej będzie owocna, dostosowując się do ciągłej poprawy wydajności sieci elektroenergetycznej. Skala zastosowań w zielonym przemyśle, zielonym budownictwie, zielonym transporcie, zielonym rolnictwie, rewitalizacji obszarów wiejskich i innych nowych dziedzinach. Będzie ona stopniowo się rozszerzała. Dzięki temu tworzy stabilny model działania biznesowego i skutecznie zaspokoi potrzeby aplikacji na dużą skalę w wielu scenariuszach.

Inteligentna fotowoltaika w Chinach — zadania

Wśród głównych zadań Inteligentnej fotowoltaiki w Chinach, Państwo Środka wymienia między innymi [5]:

 • Poprawienie poziomu rozwoju przemysłu,
 • Przyspieszenie przemysłowych innowacji technologicznych,
 • Promowanie innowacji technologicznych inteligentnego łańcucha przemysłu fotowoltaicznego,
 • Przyspieszenie rozwoju i przełomu w wielkoformatowych płytkach krzemowych, wysokowydajnych ogniwach słonecznych i komponentach,
 • Konsolidację podstawowych branż wspierających i promujących modernizację technologiczną kluczowych surowców i materiałów pomocniczych, sprzętu i części do inteligentnej fotowoltaiki,
 • Przeprowadzanie technologicznych badań nad połączeniem inteligentnej fotowoltaiki z oszczędzaniem energii w budynkach, transportem, ekologicznym rolnictwem i innymi dziedzinami,
 • Poprawę poziomu inteligentnej produkcji,
 • Promowanie inteligentnej produkcji podstawowych materiałów fotowoltaicznych, ogniw słonecznych i komponentów,
 • Promowanie badań, rozwoju i zastosowania inteligentnego sprzętu produkcyjnego,
 • Poprawienie inteligentnych połączeń całego procesu,
 • Zachęcanie przedsiębiorstw do przyjęcia systemów zarządzania informacją i cyfryzacji,
 • Realizacja zielonego rozwoju całego łańcucha,
 • Wspieranie badań i rozwoju oraz stosowania energooszczędnych i wodooszczędnych technologii, materiałów i sprzętu,
 • Wdrażanie inteligentnej czystej produkcji fotowoltaiki i ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Jak wygląda branża fotowoltaiczna w Chinach?

Z roku na rok zwiększa się ilość mocy wytwarzanej z energii słonecznej w Chinach. W 2018 roku osiągnęły z energii słonecznej one 17,4 GW zainstalowanej mocy. Z kolei w 2020 roku 25,3 GW a w pierwszej połowie 2022 roku odnotowano już 30,88 GW. W stosunku do roku 2021 to wzrost o 137,4%. Przede wszystkim zainwestowano w projekty 215,8 mld juanów, z czego inwestycje w wytwarzanie energii słonecznej stanowiły 30%. [2]

Branża fotowoltaiczna w Chinach w I półroczu tego roku odnotowała szybki wzrost. Wolumen eksportu produktów wzrósł o 113% rok do roku. Według CPIA produkcja polikrzemu, płytek krzemowych, baterii i komponentów wzrosła o ponad 45% rok do roku [2].

Ponieważ obecnie produkcja modułów fotowoltaicznych w Chinach stanowi ponad 3/4 światowej produkcji modułów fotowoltaicznych, dlatego łączna moc zainstalowana plasuje się na pierwszym miejscu na świecie. Z kolei prognozy CPIA wskazują na nowo zainstalowaną moc fotowoltaiczną na poziomie 85-107 GW w tym roku.


Literatura:

[1] http://chinapv.org.cn/market_research/1014.html, dostęp: 17.11.2022.

[2] http://www.gov.cn/xinwen/2022-07/29/content_5703329.htm, dostęp: 17.11.2022.

[3] http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2021/indexeh.htm, dostęp: 17.11.2022.

[4] http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-01/05/content_5666484.htm, dostęp: 17.11.2022

[5] http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-01/05/5666484/files/daf24576801549ecbde531fd9346b1e5.pdf, dostęp: 17.11.2022

[6] https://en.ndrc.gov.cn/netcoo/achievements/202210/t20221028_1340824.html,  dostęp: 17.11.2022

One thought on “Inteligentna fotowoltaika w Chinach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.